Podcast & Music

Med Podcast & Music når du din målgrupp under skärmlösa tider. Ljud, oavsett om det är musik eller podcast är ett välkommet inslag i vardagen för att bryta mängden skärmtid. Eftersom ljud nu finns tillgängligt digitalt, finns även samma möjlighet att digitalt annonsera i mediet.

Vad är Podcast & Music?

Podcast och Music tillhör samma kategori: digitalt ljud. Digitalt ljud innebär per definition allt ljud som går att lyssna på via en internetuppkoppling. Det gör att ljudupplevelsen idag är alltmer portabel.

Vilka publicister når man ut till via Podcast & Music?

Med en ljudspott på mellan 10-30 sekunder kan annonsören kommunicera till lyssnaren när hen lyssnar på sitt favoritinnehåll. 

Publicister som till exempel Acast, Spotify och Bauer Media har öppnat upp för att annonsera programmatiskt i Podcast och Music. När lyssnaren själv bestämmer sitt innehåll ökar även mottagligheten för annonsbudskapet. Detta leder till att digital radioreklam påvisar större effekt jämfört med annonsering i traditionell FM-radio. 

Digitalt ljud är ytterligare ett sätt att nå önskad målgrupp med effektivare styrningar och borde ses som ett självklart val för en bra mediemix. 

Hur vi jobbar med Podcast & Music

Brief

Första steget i ett samarbete är alltid att vi tar emot en detaljerad brief från dig. Genom att förstå dina behov och mål kan vi skapa en Podcast- & Music-kampanj som är skräddarsydd för att uppfylla dina förväntningar.

Kampanjplan

Baserat på briefen tar vi fram en kampanjplan som inkluderar val av ljudkanaler, format, målgruppsstyrningar och tidpunkt för annonsering. 

Medieköp

Efter att vi har tagit fram en kampanjplan och fått ditt godkännande bokar och köper vi medieutrymmet för kampanjen. Det innebär att ditt annonsmaterial kommer att publiceras i de utvalda mediekanalerna.

Rapportering

Rapportering är en självklar del av vårt uppdrag. Genom att analysera och utvärdera data både i realtid och efter kampanjens slut kan vi hjälpa dig att optimera framtida annonseringar och uppnå ännu bättre resultat.

Välkommen att kontakta oss!

Tack, vi kontaktar dig inom kort
Oops! Något gick fel

Vanliga frågor och svar

Hur stor budget krävs för Podcast & Music?

Få ut din kampanj i fler medier

Du kan dra nytta av de tekniker och möjligheter som varje mediekanal har att erbjuda genom träffsäkra kampanjlösningar. Programmatiska möjligheter är det viktigaste verktyget för att uppnå detta.