Digital Utomhusreklam

Få direkt tillgång till digitala utomhusskyltar i hela Norden

Det är få mediekanaler som kan skapa sådan impact som utomhusreklam. Att synas på reklamytor i de offentliga rummen via Out-of-home advertising (OOH) är ett ypperligt sätt att nå ut med sin marknadskommunikation till stora mängder människor, att stärka sitt varumärke och även för att konvertera till köp/handling.  

Alltsedan utomhusannonsering utökades med digitala skärmar har möjligheterna för annonsören stärkts ytterligare. DOOH, Digital Out-of-home ger möjlighet till kreativ masskommunikation eftersom annonsören kan använda sig av rörligt material. Detta tenderar i sin tur att lyckosamt kunna uppmuntra eller uppmana till handling och interaktion med tittaren.

Genom att köpa utomhusreklam programmatiskt skapas unika möjligheter för din marknadsföring. T.ex. kan din kommunikation realtidsanpassas baserat på exempelvis tidpunkt, väder och trafikförhållanden. En annan stark fördel med att köpa DOOH programmatiskt är att du som annonsör kan komma igång snabbt, t.o.m. inom loppet av några timmar och att vi under kampanjens gång kan optimera och justera efter dina behov.

Få ut ert budskap i rörligt format utomhus

Det finns många fördelar med rörlig utomhusreklam. Utöver att “digitala affischer”, eller video som annonsformat är effektivt när det gäller att fånga förbipasserandes uppmärksamhet kan de också kommunicera mer komplexa budskap, förstärka budskap och göra reklamen mer minnesvärd. Tack vare programmatiska köp kan också, som tidigare nämnt, annonserna anpassas i realtid till omständigheter och händelser.

Vart syns min utomhusreklam? 

Då de digitala skärmarna har ökat ordentligt i antal de senaste åren kan du som annonsör synas för din målgrupp på många platser, inte bara i Sverige utan även i Norge, Finland och Danmark med fler. Vi kan köpa digitala reklamytor på attraktiva platser som t.ex. Stureplan i Stockholm, Avenyn i Göteborg och Nytorget i Malmö, men även mer lokalt i mindre städer och orter ute i landet.

För dig som vill synas med strategiska budskap omkring särskilda platser såsom livsmedelsaffärer, flygplatser, köpcentrum eller byggnader kan vi styra din synlighet på skärmar i eller omkring dessa områden. I kollektivtrafiken passerar stora mängder människor varje dag. Vi har skärmar på stationer och hållplatser för tåg, bussar, spårvagn och tunnelbana. Med strategisk placering av utomhusreklam kan du fånga människors uppmärksamhet med ditt budskap.

Hur vi jobbar

För ett lyckosamt samarbete behöver vi förstå din målgrupp och ditt varumärke. Sedan sätter vi en strategi och en mediemix för att nå dina specifika mål. Utifrån din budget köper vi sedan utomhusreklam och självfallet gör vi en utvärdering vid kampanjens slut. 

Strategi

Då DOOH erbjuder specifika annonsmöjligheter hjälper vi dig att utveckla en strategi som utnyttjar dessa möjligheter och effektivt riktar in sig på din målgrupp vid rätt tidpunkt. Allt för att få ut största möjliga effekt av din budget. 

Utomhusreklam är en mycket effektiv mediekanal när du vill öka din varumärkeskännedom, nå ut till stora mängder människor samt uppmana till handling/köp. Exempel på hur du kan ta vara på händelser och omständigheter i kombination med ett riktat budskap skulle kunna vara att väderstyra en kampanj där annonsören vill synas med sin glass-annons när temperaturen går över 15 grader och solen kikar fram 

Köpa utomhusreklam

Vi på Dwise hjälper dig med all typ av köp gällande digital utomhusreklam. Vi tar alltså hand om hela processen, från början till slut, för att göra det så enkelt som möjligt för dig. Köpen  genomförs via programmatisk handel. Detta verktyg möjliggör för oss att: 

  • Effektivt styra och optimera din kampanj i realtid
  • Få tillgång till publicister
  • Samla alla köp på ett ställe
  • Utvärdera resultaten av din kampanj 

Utvärdering

När kampanjen är slut utvärderar vi resultaten. Insikter om hur kampanjen gått tar vi med till nästkommande kampanj. En stark fördel som vi vill lyfta är att vi dagligen är involverade i hur kampanjen presterar. Vi justerar och förbättrar kampanjen i realtid för att nå, eller till och med överträffa de mål som sattes innan kampanjens start.

Välkommen att kontakta oss!

Tack, vi kontaktar dig inom kort
Oops! Något gick fel

Vanliga frågor och svar

Vilka jobbar Dwise med för digital utomhusreklam?

Vad kostar digital utomhusreklam?

Vad betyder DOOH?

Få ut din kampanj i fler medier

Du kan dra nytta av de tekniker och möjligheter som varje mediekanal har att erbjuda genom träffsäkra kampanjlösningar. Programmatiska möjligheter är det viktigaste verktyget för att uppnå detta.