Scriptinstallation

Vi använder oss av script för att via er webbplats, samla in och analysera data om era användare och deras beteende på site. Här finner du enkla instruktioner om hur man installerar script.

Har du frågor?
Vänligen mejla: alexis@dwise.se

Exempelbild på hur ett script kan se ut.
 • Vi sköter ingen installation av script utan vanligtvis sker installationen av en webbyrå eller av en intern resurs.
 • För att kunna starta er kampanj i tid och undvika förseningar bör scripten installeras så snart som möjligt så att vi kan verifiera att det är implementerat korrekt och ha tid att hantera eventuella justeringar.
 • Google har ökat sina krav för Cookie Consent och om inte er webbplats uppfyller kraven kommer ej scripten eller era andra Google produkter att fungera ordentligt. Läs mer här: Google Cookie Consent V.2

Vad är ett script?

Script som även kan heta pixel, tagg, tracking code eller floodlights, är en bit kod som används för att mäta flödet av besökare på er webbplats eller andra event som konverteringar. Varje system använder ett eller flera script beroende på vad syftet med spårningen är. Via denna kod är det möjligt att mäta exempelvis hur många som besökare en webbplats har eller hur många det är som konverterar.

Hur installerar man ett script?

Beroende på ert behov skickar vi olika typer av script för ett eller flera system. De vanligaste scripten vi skickar är standardscript och konverteringsscript.

Dessa script kan installeras:

 • Direkt på er webbplats
 • Via ett CMS (verktyg där webbplatsen administreras i)
 • Via Google Tag Manager (GTM)

Standardscript

Detta script är till för att läsa av all trafik som kommer till webbplatsen och placeras i <head> -sektionen på webbplatsen och ska triggas av all aktivitet som sker på webbplatsen om inget annat har sagts.

Standardscript Google

Google skiljer sig lite från övriga system då deras script delas upp i två delar.

 • Global Snippet
  • Global snippet är unikt för er och kopplas till det kundkonto vi har satt upp åt er i vårt Google-system. Denna del av scriptet installeras i <head> -sektionen på samtliga sidor på webbplatsen och ska triggas/utlösas av all aktivitet som sker på webbplatsen. Global Snippet behöver enbart installeras en gång och ser likadant ut för alla event snippets vi skickar.
 • Event Snippet för standardscript
  • Event snippet är vad som avgör vad syftet med scriptet är. Är det ett standardscript som ska användas för retargeting, så ska event snippet läggas i <bodyn> på samtliga sidor på webbplatsen och triggas/utlösas av all aktivitet som sker på webbplatsen.
  • Om detta event har en platshållare för Page URL ser den ut såhär [Page URL] och behöver en variabel för att skicka med information om vilka undersidor en användare besöker.
  • Likadant kan det finnas andra platshållare så behöver de ha en variabel för att skicka med den information som vi önskar.

Konverteringsscript

Efter att vi har fått information om vad er konverteringspunkt är tar vi fram ett specifikt script för att mäta den. Konverteringsscript innehåller oftast en eller flera platshållare som behöver fyllas i med en variabel för att skicka med nödvändig information. Det kan vara platshållare för Order ID och Sales Value eller annan information som är bra att mäta i samband med att en konvertering sker.

Platshållarna kan exempelvis se ut såhär:
'value': '[Revenue]',
'transaction_id': '[OrderID]'


Konverteringsscript Google

Om Googles Globala Snippet har installerats i samband med standardscriptet behöver det ej installeras igen för att mäta konverteringar. Dock behöver ett Event snippet installeras för mäta konverteringspunkten.

 • Event Snippet för konvertering
  • Event snippet är vad som avgör vad syftet med scriptet är. Ett event snippet för konvertering ska placeras i <body> på den sida konverteringen sker på och enbart utlösas när en konvertering sker.
  • Som nämndes ovan skickas eventuell information via variabler med i event snippet.