Scriptinstallation

Vi använder oss av script för att via er webbplats, samla in och analysera data om era användare och deras beteende på site. Här finner du enkla instruktioner om hur man installerar script.

Har du frågor?
Vänligen mejla: alexis@dwise.se

Vad är script och varför använder vi oss av dem?

Script som även kan heta pixel, tagg, tracking code eller floodlight är en bit kod som används för att mäta flödet av besökare på en webbplats eller i appar. Varje system använder ett eller flera script beroende på vad syftet med spårningen är. Via denna kod är det möjligt att mäta exempelvis hur många besökare en webbplats har eller hur många det är som konverterar. Det finns även mer avancerade funktioner som att göra målgruppsanalyser, bygga sina egna målgrupper eller rikta retargeting mot de som besökt webbplatsen. Det är ett värdefullt verktyg för att lära sig mer om sitt varumärke och för att implementera effektiva marknadsföringsåtgärder.


Hur och var installerar man scripten?

Beroende på ert behov skickar vi olika typer av script. Dessa script kan antingen installeras direkt på er webbplats via ett CMS (verktyg där webbplatsen administreras i) eller via Google Tag Manager (GTM). De vanligaste scripten vi skickar är standardscript och konverteringsscript

Standardscript

Detta script är till för att läsa av all trafik som kommer till webbplatsen. Scriptet placeras antingen i <head> sektionen direkt på webbplatsen eller via en HTML-container i GTM. Om det installeras i GTM går det bra att använda funktionen "All Pages" ("Alla Sidor") som trigger (utlösare).

Konverteringsscript

Detta script är till för att mäta vad ni anser vara en konverteringspunkt och ska utlösas vartefter. Det kan exempelvis vara försäljning, bokningar eller besök till en viss del av webbplatsen osv. Scriptet innehåller då fördefinierade fält som behöver fyllas i med variabler. Det kan exempelvis vara så att ni inte bara vill veta antalet sålda produkter utan även vill veta specifika ordernummer eller vad försäljningsvärdet är för varje konvertering. Variabler är till för att hämta och skicka vidare sådana värden. Scriptet installeras antingen vid konverteringshändelsen på webbplatsen eller via GTM. Det viktiga här är att oavsett vart det installeras så ska detta script enbart utlösas när en konvertering sker.

Vem skickar och vem installerar scripten?

Vi skickar de antal script vi anser nödvändigt för att flexibelt kunna arbeta och nå de mål som är uppsatta. Vi skickar scripten i textdokument utan formatering och de är döpta som standardscript eller konverteringsscript. Dessa behöver sedan installeras av en webbutvecklare eller av person som är ansvarig för webbplatsen. Detta kan göras in-house eller via en extern byrå. Viktigt att veta är att vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa till med att installera scripten åt er.

Behöver man informera om scripten?

Då script samlar in data via tredjepartskakor så behöver ni enligt gällande GDPR-regler informera om detta på er webbplats. Vi har inte möjlighet att skriva eller utforma en sådan text åt er men kan om ni behöver, skicka med information från de system vi arbetar med.

Vad är script och varför använder vi oss av dem?

Script som även kan heta pixel, tagg, tracking code eller floodlight är en bit kod som används för att mäta flödet av besökare på en webbplats eller i appar. Varje system använder ett eller flera script beroende på vad syftet med spårningen är. Via denna kod är det möjligt att mäta exempelvis hur många besökare en webbplats har eller hur många det är som konverterar. Det finns även mer avancerade funktioner som att göra målgruppsanalyser, bygga sina egna målgrupper eller rikta retargeting mot de som besökt webbplatsen. Det är ett värdefullt verktyg för att lära sig mer om sitt varumärke och för att implementera effektiva marknadsföringsåtgärder.


Hur och var installerar man scripten?

Beroende på ert behov skickar vi olika typer av script. Dessa script kan antingen installeras direkt på er webbplats via ett CMS (verktyg där webbplatsen administreras i) eller via Google Tag Manager (GTM). De vanligaste scripten vi skickar är standardscript och konverteringsscript

Standardscript

Detta script är till för att läsa av all trafik som kommer till webbplatsen. Scriptet placeras antingen i <head> sektionen direkt på webbplatsen eller via en HTML-container i GTM. Om det installeras i GTM går det bra att använda funktionen "All Pages" ("Alla Sidor") som trigger (utlösare).

Konverteringsscript

Detta script är till för att mäta vad ni anser vara en konverteringspunkt och ska utlösas vartefter. Det kan exempelvis vara försäljning, bokningar eller besök till en viss del av webbplatsen osv. Scriptet innehåller då fördefinierade fält som behöver fyllas i med variabler. Det kan exempelvis vara så att ni inte bara vill veta antalet sålda produkter utan även vill veta specifika ordernummer eller vad försäljningsvärdet är för varje konvertering. Variabler är till för att hämta och skicka vidare sådana värden. Scriptet installeras antingen vid konverteringshändelsen på webbplatsen eller via GTM. Det viktiga här är att oavsett vart det installeras så ska detta script enbart utlösas när en konvertering sker.

Vem skickar och vem installerar scripten?

Vi skickar de antal script vi anser nödvändigt för att flexibelt kunna arbeta och nå de mål som är uppsatta. Vi skickar scripten i textdokument utan formatering och de är döpta som standardscript eller konverteringsscript. Dessa behöver sedan installeras av en webbutvecklare eller av person som är ansvarig för webbplatsen. Detta kan göras in-house eller via en extern byrå. Viktigt att veta är att vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa till med att installera scripten åt er.

Behöver man informera om scripten?

Då script samlar in data via tredjepartskakor så behöver ni enligt gällande GDPR-regler informera om detta på er webbplats. Vi har inte möjlighet att skriva eller utforma en sådan text åt er men kan om ni behöver, skicka med information från de system vi arbetar med.