Native smälter in i det naturliga flödet

Native är ett annonsformat med ett utseende anpassat för att smälta in i den kringliggande miljön på en webbplats. Det innebär att formatet av annonsen passar in med webbplatsens layout och stil utan att sticka ut för mycket. Läsaren upplever på så sätt att annonsen är en del av sidan de besöker.

Native har normalt dedikerade annonsplatser på en webbplats där de exponeras. Webbplatser det är vanligt att göra native-annonsering på är exempelvis nyhetssidor, vilket betyder att själva annonsen på en sådan webbplats liknar en nyhetsartikel. Själva annonsen består normalt av bild och text vilket är ett utmärkt sätt att testa effekten av olika budskap. Leder man även besökarna till landningssidor som utvecklar ämnet från native-annonsen ökar engagemanget ytterligare. Native kan med stor fördel styras programmatiskt, vilket möjliggör ett enklare och effektivare sätt att nå sin målgrupp via de styrningar som finns tillgängliga. Programmatisk native innebär också en snabbare tillgång till Nordens största publicister vilket möjliggör flexiblare budgetar då handeln sker samt optimeras i realtid.

Snabbfakta
Publicister:

Majoriteten av Nordens publicister och siter

Format:

Text, bild

Geografisk styrning:

Nationell, regional, lokal, Geofencing +100 meter

Målgruppsstyrning:

Demografi, intressen, geografi, retargeting, site, kontextuell m.fl

Devices:

Desktop, läsplatta, mobil